Καυστήρες

Οι καυστήρες πέλλετ Pellas®X σας επιτρέπουν να μετατρέψετε εύκολα και αξιόπιστα το υπάρχον σύστημα πετρελαίου σας, σε σύστημα καύσης πέλλετ, επεμβαίνοντας και αλλάζοντας μόνο τον καυστήρα πετρελαίου. Όλοι οι καυστήρες πέλλετ δε μπορούν να μετατρέψουν το παλιό σας σύστημα πετρελαίου σε σύγχρονο σύστημα καύσης πέλλετ, ενώ οι καυστήρες pellet Pellas®X έχουν αποδείξει ότι μπορούν να προσαρμοστούν στους περισσότερους λέβητες με καυστήρα πετρελαίου, καθώς και σε όλους τους ξυλολέβητες.

 Στους λέβητες πετρελαίου η αναβάθμιση του παλιού συστήματος δεν απαιτεί καμία μόνιμη αλλαγή του υπάρχοντος συστήματος. Το παλιό υδραυλικό σύστημα και τα στοιχεία ασφαλείας παραμένουν και λειτουργούν όπως και πριν τη μετατροπή. Μετά την εγκατάσταση του καυστήρα πέλλετ Pellas®X το σύστημα θέρμανσης δουλεύει με το θερμοστάτη και όλα τα άλλα στοιχεία που ήταν ήδη εγκατεστημένα. Για να λειτουργήσει όμως το σύστημα θέρμανσης με ασφάλεια και αξιοπιστία, θα πρέπει όλες οι παραπάνω εργασίες και μετατροπές να εκτελεσθούν υπεύθυνα από εκπαιδευμένο, έμπειρο και εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Αν θερμαίνετε το σπίτι σας με λέβητα ξύλου, αλλά κουραστήκατε να κουβαλάτε ξύλα, ο καυστήρας πέλλετ Pellas®X μπορεί να μετατρέψει εύκολα και οικονομικά το σύστημα σας σε ένα αυτόματο σύστημα καύσης πέλλετ. Ο καυστήρας πέλλετ Pellas®X προσαρμόζεται σχεδόν σε όλους τους λέβητες ξύλου και καθιστά το σύστημα σας αποδοτικότερο και απόλυτα ελεγχόμενο.

Οι καυστήρες πέλλετ Pellas®X  κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά. Με την πιστοποιημένη εμπειρία της εταιρίας, τα διεθνή βραβεία, τις πολυάριθμες εγκαταστάσεις σε Ευρώπη και Ελλάδα και επιπλέον τις νέες τιμές, αποτελούν την πρώτη και ασφαλέστερη επιλογή.

 

poland-flag_tcm109-290677

Pellas®
X.Mini

Pellas®
X.Mini 35

Pellas®
X.44

Pellas®
X.70

Pellas®
X.100

Pellas®
X.150

Ισχύς

5-26 kW

8-35 kW

10-44 kW

15-70 kW

30-100 kW

50-150 kW

Τροφοδοσία

230V AC/50Hz

230V AC/50Hz

230V AC/50Hz

230V AC/50Hz

230V AC/50Hz

230V AC/50Hz

Μέση Κατανάλωση Ρεύματος

60W

60W

60W

75W

75W

75W

Βάρος

11Kgr

15Kgr

19Kgr

20Kgr

25Kgr

28Kgr

Τροφοδότης

2m

2m

2m

2m

2m

2m

Καύσιμο

pellets 6-8mm

pellets 6-8mm

pellets 6-8mm

pellets 6-8mm

pellets 6-8mm

pellets 6-8mm

Απόδοση Καυστήρα

εώς 99%

εώς 99%

εώς 99%

εώς 99%

εώς 99%

εώς 99%

Απόδοση στο λέβητα

εώς 96%

εώς 96%

εώς 96%

εώς 96%

εώς 96%

εώς 96%

Έλεγχος Ισχύος

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αισθητήρας Λάμδα

προαιρετικό

προαιρετικό

προαιρετικό

προαιρετικό

προαιρετικό

προαιρετικό

Έλεγχος Κυκλ/τή Θέρμανσης

 ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Έλεγχος Κυκλ/τή ΖΝΧ

 ΝΑΙ

 ΝΑΙ

ΝΑΙ

 ΝΑΙ

 ΝΑΙ

 ΝΑΙ

Αισθητήρας Εξωτερικής Θερμ/σίας

προαιρετικό

προαιρετικό

προαιρετικό

προαιρετικό

προαιρετικό

προαιρετικό

Αντιστάθμ. με Εξωτερική Θερμ/σία

 προαιρετικό

προαιρετικό

προαιρετικό

προαιρετικό

προαιρετικό

προαιρετικό

Τιμή

με ΦΠΑ €

1328,00

14736,00

1722,00

2435,00

3468,00

4428,00

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Pellas με μηχανικό σύστημα καθαρισμού της εστίας

Pellas X Mini GF (5-21 kW) 1200,00 €

Pellas X Mini GF 30 (5-30 kW) 1353,00