Υπηρεσίες

Η εταιρία μας, αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία στα συστήματα καύσης πέλλετ, παρέχει συμπληρωματικά ή ανεξάρτητα από την πώληση υπηρεσίες ποιοτικές και αξιόπιστες.

Αυτό που μας διαφοροποιεί σημαντικά με τον ανταγωνισμό είναι το ουσιαστικό, που μας κάνει φίλους με τους πελάτες μας και συνεχίζει την τεχνική υποστήριξη για πολλά χρόνια μετά την πώληση.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

  • Εγκατάσταση σόμπας αερόθερμης / υδραυλικής

  • Ολοκληρωμένη εγκατάσταση λέβητα / καυστήρα

  • Ρύθμιση / παραμετροποίηση καύσης

  • Μέτρηση καυσαερίων & έκδοση φύλλου ελέγχου

  • Εγκατάσταση καμινάδας μονού / διπλού τοιχώματος

  • Καθαρισμός & συντήρηση συστήματος

  • Καθαρισμός καμινάδας συστήματος πέλλετ / ξύλου

Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται από ειδικευμένους και εκπαιδευμένους τεχνίτες, υπό την καθοδήγηση Μηχανικού της εταιρίας μας και δίνεται εγγύηση καλής εκτέλεσης 12 μηνών.